Category Archives: Företag i konkurs

2009-10-15, MGR Entreprenad AB

Bolaget skall - bedriva mark-, schakt-, anläggnings- och entreprenadarbeten, svetsning, VVS-arbeten samt personaluthyrning inom bygg- och anläggningsbranschen. - förvärva, förädla och avyttra fastigheter - bedriva inköp och försäljning av bilar, båtar och övriga transportfordon. - inom ovanstående nämnda områden bedriva konsultförsäljning som stöd till ovanstående näringar och därmed förenlig verksamhet.