Category Archives: Företag i konkurs

2009-10-15, MGR Entreprenad AB

Bolaget skall - bedriva mark-, schakt-, anläggnings- och entreprenadarbeten, svetsning, VVS-arbeten samt personaluthyrning inom bygg- och anläggningsbranschen. - förvärva, förädla och avyttra fastigheter - bedriva inköp och försäljning av bilar, båtar och övriga transportfordon. - inom ovanstående nämnda områden bedriva konsultförsäljning som stöd till ovanstående näringar och därmed förenlig verksamhet.

2009-10-15, Oliveira Vision AB

Bolaget skall bedriva verksamhet med restaurangrörelse, försälj ning, export och import av varor främst inom livsmedelsbranschen samt även utföra konsultationsverksamhet i anslutning därtill. Dessutom skall bolaget bedriva köp, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis , värdepapper, samt bedri va finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och i lag om kreditmarknadsbolag.